تیزر برنامه داروتک

 

داروتک برنامه ای 150 قسمتی برای شبکه سلامت

 

 «داروتک» برنامه ای با محوریت تکنولوژیهای دارویی از اکتشاف دارو تا تولید و توزیع آن با حضور کارشناسان و افراد متخصص این ضمینه توسط کانون طراحان صنعت تبلبغ تهیه و در شبکه سلامت پخش شده است.

برنامه «داروتک» در 150 قسمت 12 دقیقه ای به صورت Virtual Studio تهیه و تولید شده و تلاش دارد تا با دعوت از کارشناسان و اساتید رشته داروسازی ،ابعاد مختلف این صنعت بزرگ را به تصویر درآورد.

 

 

ساخته شده توسط آریا وردپرس. تمامی حقوق برای کانون صنعت طراحان تبلیغ محفوظ است. ©